Hồ Sơ đăng Ký Kinh Doanh Hộ Cá Thể

조회 수 810 추천 수 0 2019.05.12 13:25:50
졸업년도 : alyciashoemaker@gmail.com 
Hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thểHồ sơ, trình tự, thủ tục https://luatquyetthang.com/ đăng ký kinh doanh hộ cá thể được quy định cụ thể tại Điều 71 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP.Thành phần hồ sơ:Hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ cá thể bao gồm các thành phần như sau:- Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanhGiấy này phải có những nội dung như: Tên chủ hộ đứng ra thành lập hộ kinh doanh; địa chỉ nơi kinh doanh; số điện thoại liên hệ với cơ sở; địa chỉ hòm thư điện tử (email, gmail); Ngành, nghề kinh doanh không bị liệt vào danh sách cấm kinh doanh; Số vốn hoạt động kinh doanh; Số lao động hiện công tác tại cơ sở; Họ tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp CMND hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của các cá nhân thành lập hộ…Tải mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh tại đây.
List of Articles
제목